Ευχές του προέδρου προς τα μέλη του Σωματείου με την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2019

Η Εκκλησία διαρκώς μας μιλάει για την ανάγκη νὰ υπάρχουν συγκεκριμένα σκαλοπάτια αρετών, που θα οδηγήσουν τὴν ψυχή μας από το επίγειο φρόνημα στὶς ουράνιες καταστάσεις της Βασιλείας του Θεού. Απὸ πού, όμως, θα εισέλθουμε σὲ αυτό τὸ στάδιο των αρετών, ποιὰ πόρτα θα ανοίξουμε για να μπούμε σὲ αυτόν τὸν χώρο του πρακτικού βίου, ποια σκαλοπάτια θα ακολουθήσουμε για να φθάσουμε στὴν κορυφή; Ὑπάρχει μία προσευχή, ποὺ οι περισσότεροι ἀπὸ μάς τὴ γνωρίζουν. Μία προσευχὴ μετανοίας, ποὺ ανοίγει τοὺς ορίζοντες μας.Μία πολὺ παλιὰ προσευχὴ , η οποία όμως περιγράφει τὴν ανθρώπινη ψυχὴ καὶ τὸν αγώνα της, τὸ μυστήριο καὶ τὴν προοπτική της. Είναι η προσευχὴ του όσιου Εφραίμ«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῶς. Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή! Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Δημητρίου

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu